One Page Website หรือ Single Page Website คืออะไร

15 February 2021 | Website

เว็บไซต์หน้าเดียวเป็นที่นิยมสำหรับคนที่เริ่มต้องการอยากจะมีเว็บไซต์ แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มอย่างไรบ้าง มีข้อมูลอะไรบ้าง ภาพหามาจากไหนดี One Page Website หรือ Single Page Website ทำได้ง่ายโดยที่ต้องการแค่ โลโก้บริษัท, สินค้า/บริการของคุณ, รายละเอียดของสินค้า/บริการของคุณ, รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 5 ภาพ และข้อมูลที่อยู่ในการติดต่อ เท่านี้คุณก็สามารถมีเว็บไซต์ของคุณได้ทันที 

 

ข้อดีในเว็บไซต์ประเภทนี้ มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และง่ายต่อผู้ที่มีความสนใจหรือลูกค้าที่ไม่ต้องการโหลดหน้าใหม่ ต้องการค้นหาข้อมูลในหน้าเดียว

 

สิ่งที่สำคัญกับการมีเว็บไซต์หน้าเดียวนั้น 

  • การจัดรูปแบบและแบ่งสัดส่วนของเว็บให้เข้าใจง่าย 
  • การเน้นเนื้อหาที่สำคัญ ไม่เยิ่นเย้อ
  • การสื่อสารที่ชัดเจน ตรงเป้าหมาย
  • การดึงดูดความสนใจด้วยการใช้ข้อความต่างๆ
  • การใช้ตัวอักษรที่เหมาะสมทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ มือถือ
  • การใช้รูปภาพที่สวยงาม สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อ

Share :